Szolgáltatások

Az alábbiakban az AppDevCare kutatási-tanácsadási szolgáltatásait mutatjuk be, aszerint, hogy a szoftverfejlesztési projekt mely szakaszában tudnak értéket teremteni.

A fejlesztés során bármikor igénybe vehető szolgáltatások
// Egyedi ügyfélpanel kialakítása

A megrendelő igényeinek tökéletesen megfelelő (méretű, demográfiai összetételű, egyéb specifikus kéréseknek eleget tevő (pl. rendelkezik Android/iOS operációs rendszerű okostelefonnal, stb.) ügyfélpanel létrehozása toborzással, melyet dedikáltan csak a megrendelő használhat.

// Brand ambassador generálás

A márkanagykövet (brand ambassador) szolgáltatásunk célja, hogy felkutassuk, elérjük, és bevonjuk azokat a potenciális felhasználókat, akik elkötelezettek az ügyfelünk számára releváns applikáció irányában, ezért képesek és hajlandóak aktívan segíteni a tesztelési, marketing és promóciós tevékenységeket.


Fejlesztés előtti fázishoz kapcsolódó szolgáltatások
// Ötlet teszt

Akár már egy ötlet is tesztelhető, megvizsgálható, körbejárható, hogy mit gondolnak a témáról a potenciális felhasználók.  Ez az első lépés kereslet és piaci lehetőségek felmérése felé.

// Versenytárs elemzés

Az ötlet tisztázása, és megszilárdulása után lehetőség van a megcélzott piac elemzésére: a már jelenlévő alkalmazások köre, tulajdonságaik, erősségeik, gyengeségeik; potenciális versenytársak meghatározása, javaslatok megfogalmazása az adott projektre az elemzés eredményei alapján.

// Célcsoport elemzés

Segítséget tudunk nyújtani az alkalmazás célcsoportjának meghatározásában, illetve a célzott felhasználói szegmens tisztázása után ennek részletesebb, a projekt szempontjából releváns szempontok szerinti elemzésében.

// Konceptualizáció tanácsadás

Az ötlet részletesebb kifejtéséhez, kezdeti, vázlatos formába öntéséhez, a koncepció kialakításához dokumentálásához is segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek. Ennek a validálását, tesztelését is el tudjuk végezni koncepció tesztelési szolgáltatásunk keretében.

// Koncepció teszt

Függetlenül attól, hogy a konceptualizációt magad végezted, vagy tőlünk kértél segítséget, lehetőséged van ebben a fázisban is kikérni potenciális felhasználóid véleményét az elképzelésedről. Hasonló az ötletteszthez, annyiban nyújt többet, hogy már valamivel kidolgozottabb az alkalmazás terve, ezért részletesebben ki tudod kérni a válaszadók véleményét.

// Funkcionális specifikáció kialakítási tanácsadás

A koncepciót egy lépéssel továbbfejlesztve, részletezve, a konkrét elképzelt funkcionális működés feltérképezésével jutunk el a funkcionális specifikációhoz. Kritikus fázis, hiszen egy jó specifikáció viszonyítási pontként alapjaiban határozza meg a projekt sikerességét. Ennek kialakításában, tartalmában, formájában segítséget tudunk nyújtani.

// Szerződéskötés tanácsadás

Amennyiben ügyfelünk projektjében alvállalkozókkal dolgozik (elsősorban arra gondolunk, hogy nem maga fejleszt, hanem egy külső céget bíz meg ezzel), akkor tanácsot tudunk adni a konkrét szerződés sarokpontjainak kialakításában, megfogalmazásában, hogy tökéletesen megfeleljen projektje céljainak is és elkerülje az esetleges későbbi jogi vitákat.


Fejlesztés közbeni fázishoz kapcsolódó szolgáltatások
// Paper prototyping teszt

A papír prototípus teszt segítségével már a wireframe-ek elkészülte után is lehetőséged van tesztelni az alkalmazást, a kódolás előtt. Így a tesztalanyok az eddigi tesztekkel ellentétben már nem csak olvassák, hanem látják az egyes oldalak, képernyők vázlatos tervét, látják a navigációs lehetőségeket, a funkcionalitást. Ez a vizuális reprezentáció lehetőséget ad az alanyoknak az alkalmazás működésének jobb megértésére, és olyan problémák, megoldatlan kérdések felbukkanására, amelyek az eddigi koncepcionális tesztek során nem merültek fel. További előnye, hogy még a kódolás megkezdése előtt visszajelzést kap a megrendelő az alkalmazásról, ezáltal megspórolva fölösleges kódok megírását, javítások elvégzését.

// Design teszt

Az alkalmazásod kinézetének tervét több szemszögből is letesztelheted szolgáltatás-portfóliónk különböző megoldásai segítségével:

// Design – általános design teszt

A válaszadók véleményének kikérése az arculat egészével kapcsolatban. Nagymintás megoldással reprezentatív képet kaphatsz a potenciális felhasználók általános véleményéről, kvalitatív megoldásainkkal szűkebb körben, esetleg szakértők véleményét kérheted ki az arculattal kapcsolatos elképzelésedről.

// Design – mérés alapú perszóna kialakítás

Nagymintás kutatási adatok alapján klasztereket képzünk, ezáltal lehetővé válik a tipikus felhasználók megszemélyesítése, felhasználói profilok (perszónák) kialakítása. Előnye a dizájn kialakítása során, hogy a feltáruló tipikus felhasználói csoportok tulajdonságaihoz, elvárásaihoz igazítható a dizájn.

// Design – app név teszt

A potenciális felhasználók körében végzett felmérés az alkalmazás nevével kapcsolatban, mely fontos inputot nyújt arculati és dizájn döntésekben. Mennyire megjegyezhető a név? Mennyire menő a név? Mi jut a névről a válaszadók eszébe? Ilyen és hasonló kérdéseidre kaphatsz választ ezen szolgáltatásunk segítségével.

// Design – logó teszt

A potenciális felhasználók körében végzett felmérés az alkalmazás logójával, arculatával kapcsolatban, mely fontos inputot nyújt dizájn döntésekben. Mi jut eszébe a logóról? Jól olvasható? Ilyen és hasonló kérdéseidre kaphatsz választ ezen szolgáltatásunk segítségével.

// Felhasználói oldali béta tesztelés

A „klasszikus” teszt: publikálás előtt, a közel végleges alkalmazás éles, felhasználók általi tesztelése. Felszínre kerülnek ezáltal a hibák, bug-ok, félreértések, amelyeket még ki kell javítani a publikálás előtt.

// Terheléses teszt

A béta tesztelés egy speciális esete, amikor a hangsúly a rendszer kapacitásán, terhelhetőségén van különböző felhasználószám és aktivitás esetén. Nagyszámú felhasználó egy időben (igény szerint egy helyen) használja az alkalmazást, így felszínre juttatva az esetleges adatbázissal, vagy szerverrel kapcsolatos terhelési, elérhetőségi, rendelkezésre állási problémákat.


Fejlesztés utáni fázishoz kapcsolódó szolgáltatások
// Market adatok elemzése

Az alkalmazásboltokban elérhető adatok, statisztikák alapján levonható következtetések és továbblépési irányok meghatározása. Hogyan tudsz kitűnni a hasonló appok közül? Mennyien találják meg az alkalmazásodat? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre tudunk neked válaszolni a szolgáltatásunk segítségével.

// Marketing stratégiai tanácsadás

Az ügyfél projektjére szabott, egyedi, gyakorlati marketing tanácsadás, szükség esetén kutatással kiegészítve. Segít annak eldöntésében, hogy milyen csatornákon érd el a felhasználóidat, és hogy hogyan hirdesd magad.

// Felhasználói szokások, elégedettség vizsgálata

Valós felhasználókkal való kapcsolatfelvétel, egyedi kiválogatásuk (az alkalmazásboltokból letölthető applikációk felhasználóival, akik értékelést is írtak), és kutatás végzése körükben. Választ kaphat az ügyfél arra, hogy Mi tetszik a felhasználóknak az alkalmazásban, mi nem; milyen javaslataik vannak, mennyire elégedettek vele, hogyan, mikor használják az appot.

// Továbbfejlesztési tanácsadás

Az elkészült applikáció továbbfejlesztési irányainak, prioritásainak meghatározása, igény szerint kutatással kiegészítve. Segít annak eldöntésében, hogy a felmerülő továbbfejlesztési ötletek közül melyekre van igény, mit érdemes közülük megvalósítani (figyelembe véve a költség és idő dimenziókat is).


Módszertanok

Kutatói hátterünknek köszönhetően felsorolt szolgáltatásainkat többféle kutatási módszertan bevetésével is képesek vagyunk nyújtani – a következőkben ezeket soroljuk fel. Természetesen egy-egy módszertannak megvannak a határai, bizonyos problémakör megoldásához jobban illeszkedhetnek és a költségeik is mások. A választás köztük minden esetben egyedi elbíráláson illetve a projekt résztvevőinek döntésén múlik.

// Desk research

A Desk research (secondary research, másodelemzés, szekunder elemzés) során már rendelkezésre álló, kész kutatásoknak, elemzéseknek, adatoknak a rendszerezése, az adott témában releváns információ kigyűjtése és elemzése történik.

Előnye, hogy egy saját, dedikált kutatásnál olcsóbb, és viszonylag gyorsan segít képet kapnod az adott területről; valamint egy esetleges későbbi saját kutatások megalapozásához is hasznos segítséget nyújt.

// Online (nagymintás, reprezentatív) kutatás

CAWI (Computer-assisted web interviewing, Online kérdőíves) kutatásaink során az interneten keresztül érjük el válaszadóinkat, így költséghatékonyan érhető el nagyszámú válaszadó, ezáltal biztosítva a kívánt reprezentativitást. Nagy mintás, reprezentatív kutatás esetén az adatfelvétel külső szolgáltató paneljén keresztül történik.

// Fókuszcsoport

A leggyakrabban alkalmazott kvalitatív kutatási módszertan. Egy fókuszcsoportos kutatás során 4-8, a célcsoportba tartozó, valamilyen szempontból egymáshoz hasonlító csoporttag egy konkrét témáról szóló, hosszabb (1-3) órás, irányított beszélgetésben vesz részt. A módszer lényege a résztvevők egymással folytatott interakciójában rejlik, amely életszerű csoportos helyzetben zajlik. A fókuszcsoportot képzett moderátor vezeti, a megrendelő megkapja a beszélgetés hang- és képanyagát, illetve szöveges összefoglalóját, értékelését, elemzését.

// Mélyinterjú

A kvalitatív kutatások másik alapmódszere a fókuszcsoportok mellett. A módszer akkor hatásos, ha az interjú alanya nagyon jól reprezentálja a célcsoportot. A menete hasonló a fókuszcsoportéhoz, előnye ahhoz képest, hogy kizárja a társas viselkedésből eredő torzulásokat. Alkalmas emocionális értékelések, élményfeldolgozások, motivációk, egyéni értékek vizsgálatához is.

// Szakértői mélyinterjú

A szakértői mélyinterjú annyiban különbözik az „általános” változatától, hogy itt az interjúalany az adott területen jártas, komoly előzetes tudással rendelkező személy, akinek az egyéni véleménye mértékadó, befolyással bír.

// Helyszíni csoportos tesztelés

A helyszíni csoportos tesztelés lényege, hogy nagyszámú felhasználó fizikailag egy helyszínen is tartózkodik.

// Naplós kutatás

Nagyobb időintervallumot felölelő kutatás, mely során a válaszadók egy bizonyos időszak (hét, hónap) során feljegyzik tapasztalataikat.

// Etnográfiai kutatások

A tesztalanyok valós élethelyzetben történő vizsgálata, ami lehetővé teszi a torzító hatások szinte teljes kiszűrését a tesztalanyok viselkedéséből, válaszaiból. A kutatót a kutatási környezet részévé válik ezáltal valóságos környezetet teremtve.


Adatforrások

A kutatások során adatokra van szükségünk, meg kell kérdezni a felhasználókat, a célcsoportot. Természetesen mindenkit lehetetlen megkérdezni, ezért mintát kell vennünk, hogy kérdéseinkre választ leljünk. Az AppDevCare minden eshetőségre készen áll – a következő adatforrásokkal tudunk dolgozni:

// AppDevCare panel

Az AppDevCare saját mobilkutatási panellel rendelkezik, mely alkalmas a kvalitatív kutatások (pl. fókuszcsoport, interjúk, csoportos tesztelés) és nem-reprezentatív kvantitatív kutatások elvégzésére.

// Egyedi ügyfélpanel

Ügyfelünk igénye esetén számára saját panelt tudunk létrehozni, melynek demográfiai és egyéb ismérvek szerinti eloszlása meghatározható.

// Külső szolgáltató

Nagymintás, reprezentatív igényű kvantitatív kutatások esetén vagy ügyfelünk egyedi igénye szerint az adatfelvétellel megbízható külső cég, mely a megfelelő minőségben képes az adatfelvételt elvégezni. Az AppDevCare-nél tudunk ilyen partnereket ajánlani.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!